Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 446/17 - Wyrok NSA z 2017-09-14

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego

I OSK 2711/15 - Postanowienie NSA z 2017-09-27

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Małopolskiego w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości

I OSK 3080/15 - Wyrok NSA z 2017-09-08

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody W. w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości

I OSK 3023/15 - Wyrok NSA z 2017-09-05

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I OSK 3200/15 - Wyrok NSA z 2017-09-19

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I OSK 3025/15 - Wyrok NSA z 2017-09-27

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Śląskiego w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomośc...

I OSK 3234/15 - Wyrok NSA z 2017-09-27

Skargi kasacyjne [...] od wyroku WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] nr [...] w przedmiocie zwrotu nieruchomości

I OSK 3242/15 - Wyrok NSA z 2017-09-27

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości