Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6182 Zwrot wywłaszczonej nieruchomości i rozliczenia z tym związane X

I OSK 850/18 - Postanowienie NSA z 2020-01-16

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości

I OSK 1529/18 - Postanowienie NSA z 2020-01-17

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I OZ 744/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania

I OSK 1445/20 - Postanowienie NSA z 2020-09-23

Wniosek w przedmiocie zwrotu udziału w nieruchomości

I OZ 505/20 - Postanowienie NSA z 2020-09-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości i rozliczeń z tym związanych

I OSK 1488/18 - Postanowienie NSA z 2020-05-27

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Świętokrzyskiego w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości

I OZ 1018/20 - Postanowienie NSA z 2020-12-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości

I OSK 3113/19 - Postanowienie NSA z 2020-10-22

Wniosek w przedmiocie sprostowania decyzji o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości po...

I OSK 2556/17 - Postanowienie NSA z 2020-12-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu nieruchomości

I OSK 1755/17 - Postanowienie NSA z 2020-12-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości
1   Następne >   2