Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6182 Zwrot wywłaszczonej nieruchomości i rozliczenia z tym związane X

I OZ 841/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Świętokrzyskiego znak: [...] w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I OSK 49/07 - Postanowienie NSA z 2007-01-30

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Świętokrzyskiego w przedmiocie odmowy uchylenia we wznowionym postępowaniu decyzji dotyczącej wywłaszczenia nieruchomości

OSK 197/04 - Postanowienie NSA z 2004-05-21

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Ś. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zwrotu nieruchomości

OSK 434/04 - Postanowienie NSA z 2004-10-21

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody L. w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I OSK 1314/05 - Postanowienie NSA z 2006-01-11

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Śląskiego w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I OSK 48/07 - Postanowienie NSA z 2007-01-30

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Świętokrzyskiego w przedmiocie odmowy uchylenia we wznowionym postępowaniu decyzji dotyczącej wywłaszczenia nieruchomości

I OSK 103/05 - Postanowienie NSA z 2005-10-26

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Ś. w przedmiocie zwrotu nieruchomości

OSK 432/04 - Postanowienie NSA z 2004-10-21

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody M. w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości

I OZ 471/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody M. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości

I OSK 1206/10 - Postanowienie NSA z 2010-08-24

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie zwrotu części wywłaszczonej nieruchomości
1   Następne >   +2   4