Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 236/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-09

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w przedmiocie ograniczania sposobu korzystania z nieruchomości