Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

I OSK 417/07 - Wyrok NSA z 2008-03-20

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Transportu i Budownictwa w przedmiocie zwrotu podania uchyla punkt 1 zaskarżonego wyroku i w tym zakresie przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie