Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OSK 866/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-09

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Edukacji Narodowej w przedmiocie uzupełnienia decyzji w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

I OSK 1421/10 - Postanowienie NSA z 2010-09-22

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Edukacji Narodowej w przedmiocie odmowy nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego