Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Wa 1543/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-10-25

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Edukacji Narodowej w przedmiocie odmowy nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

II SO/Wa 18/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-17

Wniosek w przedmiocie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

II SA/Wa 802/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-28

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Edukacji Narodowej w przedmiocie odmowy nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

II SA/Wa 1040/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-17

Wniosek w przedmiocie odmowy nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

II SA/Wa 384/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Edukacji Narodowej w przedmiocie uzupełnienia decyzji w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

II SO/Wa 19/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-17

Wniosek w przedmiocie uzupełnienia decyzji w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

II SA/Wa 1744/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-12-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Edukacji Narodowej w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SAB/Wa 245/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Edukacji Narodowej w przedmiocie rozpatrzenia odwołania

II SA/Wa 1040/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-02

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Edukacji Narodowej w przedmiocie odmowy nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego