Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Wa 168/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-12-21

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku z [...] października 2005 r. o stwierdzenie nieważności decyzji

II SAB/Wa 213/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie usunięcia braków wniosku o zwolnienie z zawodowej służby wojskowej

II SAB/Wa 344/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-12-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Szefa Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia w przedmiocie rozpatrzenia odwołania

II SA/Wa 55/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-12-21

Wniosek w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej

I OZ 426/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-17

Zażalenie na punkt drugi postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Obrony Narodowej nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

II SAB/Wa 168/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-10-12

Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji

II SA/Wa 519/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-10-19

Wniosek w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie należności pieniężnych związanych ze zwolnieniem ze służby wojskowej

II SA/Wa 702/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-30

Wniosek w przedmiocie zwolnienia z zawodowej służby wojskowej

II SA/Wa 1126/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-24

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji wypowiadającej stosunek służbowy zawodowej służby wojskowej

II SA/Wa 811/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-02

Wniosek w przedmiocie ustalenia wysokości wynagrodzenia
1   Następne >   +2   +5   +10   16