Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Wa 216/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-14

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Prokuratora Generalnego nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji w sprawie stwierdzenia utraty prawa do stanu spoczynku i uposażenia w stanie spoczynku

II SA/Wa 216/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Prokuratora Generalnego nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji w sprawie stwierdzenia utraty prawa do stanu spoczynku i uposażenia w stanie spoczynku

I OSK 780/10 - Postanowienie NSA z 2010-08-12

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi P. G. na pismo Prokuratora Generalnego - Ministra Sprawiedliwości nr [...] w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o uchylenie przywrócenia prokuratora na wcześniej zajmowane stanowisko

II SA/Bk 567/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-09-09

Sprawa ze skargi J. C. na pismo P. A. w B. w przedmiocie odwołania od pełnienia funkcji kierownika sekretariatu