Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

IV SA/Wr 210/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-06-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Siekierczyn w przedmiocie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Siekierczyn

IV SA/Wr 190/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-05-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Platerówka w przedmiocie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli w części należącej do kompetencji Gminy Platerówka jako organu prowadzącego

I OSK 1765/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-26

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy Miejsce Piastowe w przedmiocie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej