Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

IV SAB/Gl 43/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-06-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Rektora [...] Uniwersytetu Medycznego w K. w przedmiocie powołania na stanowisko kierownika kliniki

I OZ 895/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie , sygn. akt III SO/Lu 4/10 wymierzające Rektorowi Politechniki L. grzywnę w kwocie 500 (pięćset) złotych.

III SA/Lu 436/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-10-05

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora Politechniki w sprawie wypowiedzenia stosunku pracy

III SO/Lu 4/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-09-30

Wniosek Z. S. o wymierzenie grzywny Rektorowi Politechniki za nieprzekazanie w terminie skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę