Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OSK 551/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-20

Skarga kasacyjna na decyzję Szefa Agencji Wywiadu w przedmiocie odmowy wypłaty świadczenia

I OSK 1203/09 - Postanowienie NSA z 2010-02-24

Skarga kasacyjna na decyzję Szefa Agencji Wywiadu w przedmiocie utrzymania w mocy opinii służbowej

I OSK 984/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-01

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi B. I. na rozkaz personalny Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego nr (...) w przedmiocie zwolnienia ze służby w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego