Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

III SA/Wr 447/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-11-17

Skarga A S.A. z siedzibą w M. na uchwałę Rady Powiatu L. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w L.

III SA/Wr 506/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-10-06

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we W. w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej

III SA/Wr 456/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-11-10

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we W. w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej

III SA/Wr 53/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-03-17

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we W. w przedmiocie obciążenia kosztami za badania i inne czynności

III SA/Wr 390/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-02-17

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we W. w przedmiocie opłaty za czynności wykonane w związku z wydaną opinią dotyczącą projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz zbiornika na ścieki

III SA/Wr 115/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-06-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we W. po uchylającym decyzję organu wyroku WSA we Wrocławiu o sygnaturze 3 II SA/Wr 1427/02 w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej

III SAB/Wr 16/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-06-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Państwowego Powiatowego inspektora Sanitarnego w W. po uchylającym decyzję organu wyroku WSA we Wrocławiu o sygnaturze II SA/Wr 2176/2000 w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej

III SA/Wr 476/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-01-06

Sprawa ze skargi W. M. na wyrok Sądu Okręgowego we W. w przedmiocie renty i odszkodowania

III SA/Wr 479/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-01-13

Sprawa ze skargi Z. K. o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym postanowieniem WSA we W. (sygn. akt 3 II SA/Wr 934/03) dotyczącym wznowienia postępowania w sprawie o sygn. akt II SA/Wr 1400/2000 w przedmiocie choroby zawodowej

III SA/Wr 370/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-03-10

Sprawa ze skargi M. Ł. określonej jako : 'od orzeczenia o stopniu niesprawności Nr [...] z dnia [...]'.
1   Następne >   +2   4