Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

III SA/Wr 506/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-10-06

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we W. w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej

III SA/Wr 456/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-11-10

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we W. w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej

III SA/Wr 53/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-03-17

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we W. w przedmiocie obciążenia kosztami za badania i inne czynności

III SA/Wr 390/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-02-17

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we W. w przedmiocie opłaty za czynności wykonane w związku z wydaną opinią dotyczącą projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz zbiornika na ścieki

III SA/Wr 115/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-06-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we W. po uchylającym decyzję organu wyroku WSA we Wrocławiu o sygnaturze 3 II SA/Wr 1427/02 w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej

III SAB/Wr 16/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-06-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Państwowego Powiatowego inspektora Sanitarnego w W. po uchylającym decyzję organu wyroku WSA we Wrocławiu o sygnaturze II SA/Wr 2176/2000 w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej

III SA/Wr 388/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-02-17

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu w przedmiocie opłaty za czynności wykonane w związku z wydaną opinią dotyczącą projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz zbiornika na ścieki

III SA/Wr 389/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-02-17

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we W. w przedmiocie opłaty za czynności wykonane w związku z wydaną opinią dotyczącą projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz zbiornika na ścieki

III SAB/Wr 17/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-07-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we W. w przedmiocie nierozpoznania odwołania od decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w W. Nr [...]

III SA/Wr 56/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-02-17

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we W. w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej
1   Następne >   2