Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

II SA/Ke 333/06 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2006-07-27

Sprawa ze skargi Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Administracji i Obsługi Służby Zdrowia zakładowej Organizacji Związkowej Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Oddział Terenowy w Starachowicach, Komisji Zakładowej ' NSZZ Solidarność' przy Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Starachowicach , Związku Zawodowego Pracowników Ochrony Zdrowia Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach, Związku Zawodowego Anestezjol...

II OSK 1451/06 - Postanowienie NSA z 2006-11-22

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Poznaniu w przedmiocie przekształcenia zakładu opieki zdrowotnej

III SA/Wr 480/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-01-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu K. w sprawie opinii do projektu programu restrukturyzacyjnego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pn. Zespół Opieki Zdrowotnej w N. R.

IV SA/Po 417/06 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2006-06-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w przedmiocie przekształcenia zakładu opieki zdrowotnej