Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

III SAB/Wr 18/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-01-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie podjęcia działania prawnego mającego na celu powzięcie przez Sejmik Województwa D. uchwały w sprawie pokrycia ujemnego wyniku finansowego Samodzielnego Publicznego ZOZ Okręgowego Szpitala Kolejowego we W. lub postawienia go w stan likwidacji Postanawia: odrzucić skargę.

III SAB/Wr 20/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-01-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie podjęcia działania prawnego mającego na celu powzięcie przez Sejmik Województwa D. uchwały o zmianie jego formy gospodarki finansowej likwidacji Samodzielnego Publicznego ZOZ nad Matką i Dzieckiem w W. Postanawia: odrzucić skargę.

III SAB/Wr 20/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-06-06

Skarga K. B. na bezczynność Wojewody w przedmiocie przewlekłości postępowania w rozpatrzeniu skargi na działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w K. wniosku skarżącej o uzupełnienie postanowienia WSA we Wrocławiu Sygn. akt III SAB/Wr 20/07

III SA/Wr 337/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-10-16

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Z. O. Z. w J.

III SA/Wr 194/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-04-11

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie określenia zasad zakupu i przyjęcia aparatury medycznej przez Zakład Opieki Zdrowotnej w L.

IV SA/Wr 81/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-11-30

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie nadania nowego brzmienia Statutowi Wrocławskiego Centrum Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

IV SA/Wr 740/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-12-23

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu dyżurów nocnych aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu kłodzkiego na rok 2010 r.

III SAB/Wr 19/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-01-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie podjęcia działania prawnego mającego na celu powzięcie przez Radę Powiatu Z. Ś. uchwały w sprawie pokrycia ujemnego wyniku finansowego Samodzielnego Publicznego ZOZ w Z. Ś.

III SA/Wr 661/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-04-04

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie regulaminu określającego zasady ustalania wysokości na pomoc zdrowotną dla nauczycieli

III SA/Wr 488/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-06-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody D. w przedmiocie odmowy dopuszczenia strony skarżącej do udziału w postępowaniu restrukturyzacyjnym, wskutek cofnięcia skargi,
1   Następne >   2