Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

III SA/Wr 488/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-06-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody D. w przedmiocie odmowy dopuszczenia strony skarżącej do udziału w postępowaniu restrukturyzacyjnym, wskutek cofnięcia skargi,

III SA/Wr 585/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-03-22

Skarga Gminy R. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy R. zatwierdzającej zmiany w Statucie Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w R.