Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

II SA/Wa 2294/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-04-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Dzielnicy [...] w przedmiocie odmowy zakwalifikowania do umieszczenia na uzupełnieniu listy osób zakwalifikowanych do najmu lokalu na czas nieoznaczony

II SA/Wa 1738/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Dzielnicy [...] w przedmiocie odmowy zakwalifikowania wniosku o najem lokalu

II SA/Wa 1613/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Dzielnicy [...] w przedmiocie odmowy zawarcia umowy najmu lokalu

II SA/Wa 64/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Dzielnicy [...] w przedmiocie odmowy zakwalifikowania na listę najmu lokalu mieszkalnego z zasobu mieszkaniowego [...]

II SA/Wa 1642/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Dzielnicy M. Miasta W. w przedmiocie zgody na umieszczenie na liście osób oczekujących na najem lokalu

II SA/Wa 2292/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Dzielnicy [...] w przedmiocie zgody na umieszczenie na liście osób zakwalifikowanych do najmu lokalu

III SA/Lu 1/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-04-11

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie odmowy przyznania równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego