Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Wa 692/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-06-30

Skarga K. S. i J. S. na decyzję [...] lutego 2017 r. nr [...] w przedmiocie opróżnienia lokalu mieszkalnego

II SA/Op 172/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-06-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie odmowy przyznania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego

III SAB/Kr 83/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-06-13

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o przydział lokalu mieszkalnego

III SA/Kr 396/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-06-06

Wniosek w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia żądanej treści

II SA/Wa 692/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-06-02

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie opróżnienia lokalu mieszkalnego

III SAB/Kr 27/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-06-20

Skarga K. J. na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w przedmiocie wydania zaświadczenia żądanej treści

II SAB/Wa 420/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-06-20

Wniosek o uzupełnienie wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Komendanta Głównego Policji po wyroku WSA w Warszawie sygn. akt II SA/Wa 1032/08

III SA/Kr 544/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-06-14

Wniosek w przedmiocie opróżnienia lokalu mieszkalnego