Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III OSK 967/21 - Wyrok NSA z 2022-02-25

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie zmiany decyzji o przydziale kwatery tymczasowej

III SA/Kr 1314/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-03-29

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie opróżnienia lokalu mieszkalnego z osób lub rzeczy

III SA/Kr 1032/21 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2022-02-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia żądanej treści z wniosków

III SA/Gl 912/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-01-26

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w K. w przedmiocie zwrotu pobranego równoważnika pieniężnego za remont lokalu mieszkalnego za 2016, 2017 oraz 2018 rok

II SA/Bk 24/22 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2022-04-15

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w B. w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej na uzyskanie domu

III SA/Kr 1832/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-03-10

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie odmowy przyznania równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego

II SA/Bk 24/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-02-17

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w B. w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej na uzyskanie domu

III OZ 200/22 - Postanowienie NSA z 2022-03-31

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie zobowiązania do opróżnienia lokalu mieszkalnego

III OZ 1273/21 - Postanowienie NSA z 2022-03-01

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem NSA w sprawie ze skargi na decyzję [...] Komendanta Wojewódzkieg...

III OZ 1275/21 - Postanowienie NSA z 2022-03-01

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem NSA w sprawie ze skargi na decyzję [...] Komendanta Wojewódzk...
1   Następne >   +2   +5   8