Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

III SAB/Kr 1/21 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2021-02-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w przedmiocie niezałatwienia wniosku o wydanie zaświadczeń o żądanej treści

III SAB/Kr 177/20 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2021-02-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w przedmiocie wniosku o wydanie zaświadczenia

III SA/Kr 1031/20 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2021-02-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie stwierdzenia braku bezczynności Komendanta Powiatowego Policji w sprawie wniosku K. J. z dnia 1

III SA/Kr 1032/20 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2021-02-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie stwierdzenia braku bezczynności Komendanta Powiatowego Policji w sprawie wniosku K. J. z dnia 1

III SAB/Kr 4/21 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2021-02-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w przedmiocie nierozpoznania wniosku dotyczącego równoważnika za brak lokalu mieszkalnego