Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 172/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-06-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie odmowy przyznania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego

II SA/Op 172/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-06-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie odmowy przyznania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego uchyla zaskarżone postanowienie.