Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Op 35/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-04-14

Sprawa ze skargi na decyzję Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego przez funkcjonariusza Policji równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego

II SA/Op 314/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-07-02

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach w przedmiocie równoważnika za remont lokalu mieszkalnego

II SA/Op 166/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-07-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu w przedmiocie nieuwzględnienia zażalenia na bezczynność w sprawie równoważnika za remont lokalu

II SAB/Op 7/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-06-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach w przedmiocie równoważnika za remont lokalu mieszkalnego

II SAB/Op 8/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-06-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu w przedmiocie równoważnika za remont lokalu mieszkalnego

II SAB/Op 9/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-09-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach w przedmiocie równoważnika za remont lokalu mieszkalnego

II SO/Op 1/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-01-28

Wniosek w przedmiocie równoważnika za remont mieszkania

II SA/Op 52/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-03-14

Sprawa ze skargi J. Z. na Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu w przedmiocie wypłaty równoważnika za remont lokalu mieszkalnego

II SA/Op 146/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-06-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie zażalenia na bezczynność w sprawie równoważnika za remont lokalu mieszkalnego

II SA/Op 239/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-08-03

Sprawa ze skargi na decyzję Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania funkcjonariuszowi Policji równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego
1   Następne >   2