Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Op 239/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-08-03

Sprawa ze skargi na decyzję Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania funkcjonariuszowi Policji równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego