Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

II SA/Bk 326/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-06-08

Skargi kasacyjne A. B. w sprawie ze skargi A. B. na akt Zarządu Mienia Komunalnego w B. w przedmiocie przyznania lokalu mieszkalnego z zasobów gminy

III SAB/Kr 25/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-06-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta

II SA/Bk 326/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-06-29

Zażalenie na postanowienie w sprawie ze skargi A. B. na akt Zarządu Mienia Komunalnego w B. nr [...] w przedmiocie przyznania lokalu mieszkalnego z zasobów gminy

II SAB/Bd 41/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-06-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie wydania zaświadczenia o samodzielności lokalu

I OSK 2785/16 - Wyrok NSA z 2017-06-13

Skarga kasacyjna na uchwałę Zarządu Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy w przedmiocie niezakwalifikowania i nieumieszczenia na liście oczekujących na najem lokalu

II SA/Op 130/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-06-27

Sprawa ze skargi I. M. na czynność Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźla w przedmiocie odmowy umieszczenia na liście osób uprawnionych do wynajęcia lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy

II SA/Bk 350/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-06-13

Sprawa ze skargi E. N. na pismo Prezydenta Miasta B. w przedmiocie odmowy odtworzenia decyzji o przyznaniu prawa najmu lokalu

II SO/Ol 4/17 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2017-06-02

Wniosek w przedmiocie umieszczenia na liście osób uprawnionych do wynajęcia lokalu