Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

IV SA/Wr 108/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-04-04

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego

II SA/Ol 216/19 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2019-04-18

Sprawa ze skargi Ł. J. na działanie Prezydenta Miasta w przedmiocie przydziału lokalu mieszkalnego

IV SAB/Wr 54/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-04-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Ś. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i energetycznego

IV SA/Wr 113/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-04-18

Sprawa ze skargi A. W. i A. D. na Prezydenta Miasta L. w przedmiocie odpłatności za wodę, naliczania opłat czynszowych i wykupu lokalu

III SA/Kr 1059/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-04-16

Sprawa ze skargi J. K. na akt Prezydenta Miasta w przedmiocie odmowy przyznania lokalu mieszkalnego z zasobów Gminy

III SA/Gd 3/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-04-04

Sprawa ze skargi B. P. na akt Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie umieszczenia na liście osób oczekujących na oddanie w najem lokalu mieszkalnego