Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

II SA/Op 85/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-04-24

Sprawa ze skargi A. J. na akt - pismo Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźla w przedmiocie skreślenia z listy osób uprawnionych do wynajęcia lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu gminy na czas nieoznaczony

II SA/Op 328/04 - Postanowienie WSA w Opolu z 2005-01-17

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SA/Op 74/05 - Postanowienie WSA w Opolu z 2005-04-18

Sprawa ze skargi A. W. w przedmiocie czynszu najmu za lokal użytkowy

II SA/Op 443/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-04-05

Skarga A. P. - P. na Prezydenta Miasta Opola w przedmiocie odmowy przydziału lokalu mieszkalnego wniosku pełnomocnika skarżącego ustanowionego z urzędu o zwrot kosztów nieopłaconej pomocy prawnej

II SA/Op 443/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-10-31

Sprawa ze skargi A. P. na Prezydenta Miasta Opola w przedmiocie odmowy przydziału lokalu mieszkalnego

II SA/Op 431/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-03-06

Sprawa ze skargi M. M. i M. M. na pismo Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźla w przedmiocie odmowy zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy

II SAB/Op 4/05 - Postanowienie WSA w Opolu z 2005-07-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Urzędu Miasta w N. w przedmiocie przydziału lokalu socjalnego POSTANAWIA odrzucić skargę.

II SA/Op 443/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-12-13

Skarga A. P. na Prezydenta Miasta Opola w przedmiocie odmowy przydziału lokalu mieszkalnego na skutek wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy

II SAB/Op 11/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-10-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Opola w przedmiocie zaświadczenia o samodzielności lokalu

II SA/Op 23/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-04-09

Sprawa ze skargi A. J. na pismo Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźla w przedmiocie skreślenia z listy osób uprawnionych do wynajęcia lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu gminy na czas nieoznaczony
1   Następne >   3