Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

II SA/Op 328/04 - Postanowienie WSA w Opolu z 2005-01-17

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SA/Op 74/05 - Postanowienie WSA w Opolu z 2005-04-18

Sprawa ze skargi A. W. w przedmiocie czynszu najmu za lokal użytkowy

II SA/Op 443/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-04-05

Skarga A. P. - P. na Prezydenta Miasta Opola w przedmiocie odmowy przydziału lokalu mieszkalnego wniosku pełnomocnika skarżącego ustanowionego z urzędu o zwrot kosztów nieopłaconej pomocy prawnej

II SA/Op 443/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-10-31

Sprawa ze skargi A. P. na Prezydenta Miasta Opola w przedmiocie odmowy przydziału lokalu mieszkalnego

II SA/Op 431/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-03-06

Sprawa ze skargi M. M. i M. M. na pismo Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźla w przedmiocie odmowy zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy

II SAB/Op 4/05 - Postanowienie WSA w Opolu z 2005-07-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Urzędu Miasta w N. w przedmiocie przydziału lokalu socjalnego POSTANAWIA odrzucić skargę.

II SA/Op 443/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-12-13

Skarga A. P. na Prezydenta Miasta Opola w przedmiocie odmowy przydziału lokalu mieszkalnego na skutek wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy

II SA/Op 431/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-12-20

Sprawa ze skargi M. M. i M. M. na Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźla w przedmiocie odmowy zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład zasobu mieszkaniowego gminy na skutek wniosku skarżących o przyznanie prawa pomocy

II SA/Op 431/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-06-26

Wniosek w przedmiocie odmowy zawarcia umowy najmu lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy

II SAB/Op 142/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-01-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Opola w przedmiocie przyznania dodatku mieszkaniowego
1   Następne >   3