Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

III SA/Gl 1424/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-03-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Rudziniec w przedmiocie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości.

II SA/Bd 1234/21 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2022-05-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz domów jednorodzinnych

III SO/Gl 22/22 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2022-10-17

Wniosek w przedmiocie skargi organu nadzoru na uchwałę rady gminy w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

II SA/Sz 460/22 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2022-10-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Sławno w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sławno

II SA/Wa 3316/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-04-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy R. w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego