Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

III SA/Gl 277/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-04-25

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w przedmiocie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Katowice uchyla zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze w części stwierdzającej nieważność:

III SA/Gl 1030/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-01-13

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w przedmiocie określenia wzorów wniosków w zakresie dodatku mieszkaniowego

III SA/Gl 227/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-04-06

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w przedmiocie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

III SA/Gl 255/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-04-27

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w przedmiocie uchwały rady gminy w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

III SA/Gl 315/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-05-06

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w przedmiocie uchwały rady gminy w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu tejże gminy

III OSK 7598/21 - Wyrok NSA z 2022-12-20

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów gospodarstwa domowego

II SA/Rz 584/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-10-31

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Baranów Sandomierski

II SA/Sz 822/22 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-11-24

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia w sprawie wysokości odszkodowania za zajmowanie bez tytułu prawnego lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy Połczyn

III OSK 7268/21 - Wyrok NSA z 2022-12-20

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w przedmiocie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku