Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Op 27/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-12-09

Wniosek w przedmiocie odmowy wpisania na listę ubiegających się o przydział lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy

II SA/Op 305/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-07-14

Sprawa ze skargi M. B. na czynność Burmistrza Miasta Brzegu w przedmiocie odmowy zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy

II SA/Op 27/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-06-12

Sprawa ze skargi M. B. na czynność Burmistrza Miasta Brzegu w przedmiocie odmowy wpisania na listę ubiegających się o przydział lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy na skutek wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy

II SA/Op 305/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-09-22

Sprawa ze skargi M. B. na czynność Burmistrza Miasta Brzegu w przedmiocie odmowy zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy