Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II GSK 742/08 - Postanowienie NSA z 2009-02-17

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w W. w sprawie ze skargi M. -B. Spółki z o.o. w P. na uchwały Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nr [...], nr [...], nr [...] w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania wniosków o rozszerzenie koncesji satelitarnej do rozpowszechniania programu telewizyjnego