Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II GSK 395/12 - Postanowienie NSA z 2012-03-20

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w W. w sprawie ze skargi E. T. S.A. z siedzibą w W. na pismo Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nr [...] w przedmiocie koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

II GSK 768/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-25

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w W. w sprawie ze skargi W. M., R. D., P. R., R. G., W. M. na wezwanie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nr [...] w przedmiocie zaniechania działań przez nadawcę programu

II GSK 741/09 - Postanowienie NSA z 2012-08-08

Wniosek Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o wykładnię wyroku NSA w sprawie ze skargi na decyzję Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia [...]...

II GSK 741/09 - Postanowienie NSA z 2012-06-27

Wniosek [A] S.A. z siedzibą w W. o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w charakterze uczestnika w sprawie z wniosku Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o wykładnię wyroku NSA , sygn. akt II GSK 741/09

II GSK 1870/12 - Postanowienie NSA z 2012-12-05

Skarga kasacyjna na bezczynność Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w przedmiocie bezczynności organu w sprawie nadawania programów radiowych