Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 84/22 - Postanowienie WSA w Opolu z 2022-04-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy R. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży przysługujących sołtysom

II SA/Op 27/22 - Wyrok WSA w Opolu z 2022-04-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy B. w przedmiocie ustalenia diet i ryczałtów dla radnych stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

II SA/Op 234/22 - Postanowienie WSA w Opolu z 2022-10-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Izbicko w przedmiocie kosztów związanych z wykonywaniem zadań przez sołtysów