Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 27/22 - Wyrok WSA w Opolu z 2022-04-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy B. w przedmiocie ustalenia diet i ryczałtów dla radnych stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.