Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

II SA/Ol 828/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-05-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w G. w przedmiocie zmiany do Statutu Miasta G.

VIII SA/Wa 212/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Z. w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Z.

II SA/Wa 468/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta W. w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

II OZ 689/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w B. , Nr [...] w przedmiocie ustalenia dodatkowych nazw miejscowości w Gminie B. w języku kaszubskim postana...

II OZ 837/10 - Postanowienie NSA z 2010-09-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Bytowie Nr XXXIII/251/2009 w przedmiocie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Bytowskiego w sprawie likwidacji Szpitala Powiatu Bytowskiego w Bytowie

II OZ 611/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-15

Skarga I. Ż. na uchwałę Rady Miejskiej w G. w przedmiocie zmiany do statutu Miasta G.

II SA/Wa 1066/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta P. nr [...] w przedmiocie wezwania do zmiany uchwały Rady Miasta P. nr [...]

III SA/Gd 38/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-03-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie uchwalenia statutu uzdrowiska

IV SA/Gl 854/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-02-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w B. w przedmiocie radnych

II SA/Ol 165/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-05-10

WSA w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Beata Jezielska po rozpoznaniu w dniu 10 maja 2010r. na posiedzeniu niejawnym sprawy na skutek sprzeciwu I. Ż. od postanowienia Referendarza Sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w O. w przedmiocie prawa pomocy
1   Następne >   +2   6