Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 196/22 - Wyrok WSA w Opolu z 2022-11-08

Sprawa ze skargi M. K. na zarządzenie zastępcze Wojewody Opolskiego w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

II SA/Op 165/22 - Wyrok WSA w Opolu z 2022-11-08

Sprawa ze skargi G. C. na zarządzenie zastępcze Wojewody Opolskiego w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

II SAB/Op 79/22 - Postanowienie WSA w Opolu z 2022-12-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody Opolskiego w przedmiocie wydania zarządzenia zastępczego stwierdzającego wygaśnięcie mandatów radnych