Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Rz 275/10 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2010-05-19

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie uchylenia uchwały o utworzeniu gminnej instytucji kultury

II SA/Rz 386/10 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2010-06-09

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności Statutu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

II SA/Rz 568/10 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2010-07-21

Sprawa ze skargi E. B. na zarządzenie zastępcze Wojewody w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego