Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Rz 257/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-05-11

Wniosek w przedmiocie wyboru przewodniczącego rady powiatu

II SA/Rz 1085/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-12-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w przedmiocie zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi dotyczącej podziału środków finansowych przeznaczonych na dla klubów sportowych i stowarzyszeń

II SA/Rz 823/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-02-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu [...] w przedmiocie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej

II SA/Rz 647/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-12-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu [...] w przedmiocie podwyższenia kapitału centrum medycznego

II SA/Rz 211/22 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2022-03-31

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia Starosty [...]

II SA/Rz 1239/21 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2021-11-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w przedmiocie rozpatrzenia skargi na niewłaściwe działanie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w S.

II SA/Rz 870/21 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2021-10-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu [...] w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działania Starosty Powiatu [...]