Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

I OZ 792/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Gospodarki , nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I OSK 2436/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-07

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie doręczenia decyzji

I OZ 610/14 - Postanowienie NSA z 2014-08-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi A. G., A. Z., A. P., A. J., A. K., B...