Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

I OZ 479/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Gospodarki , nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia

I OSK 1146/16 - Postanowienie NSA z 2016-06-08

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 2371/14 - Postanowienie NSA z 2016-11-10

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia niew...

I OSK 117/15 - Postanowienie NSA z 2016-12-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Gospodarki w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie przejęcia przedsiębiorstwa na własność Państwa

I OSK 2370/14 - Postanowienie NSA z 2016-07-07

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Gospodarki w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia