Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I SA/Wa 1099/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-08-04

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia administracyjnego