Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OSK 111/16 - Postanowienie NSA z 2016-07-12

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie reformy rolnej

I OZ 188/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-26

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr [...] w przedmiocie reformy rolnej

I OZ 300/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi , nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I OZ 240/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skarg Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta B. - B. i Gminy B. - B. na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozw...

I OZ 288/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I OZ 60/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi , nr [...] w przedmiocie reformy rolnej

I OZ 1770/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi , znak: [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia

I OZ 1854/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-19

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi , nr [...] w przedmiocie reformy rolnej

I OZ 987/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie reformy rolnej

I OSK 1605/13 - Postanowienie NSA z 2016-10-07

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   +2   4