Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 967/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju , nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji

I SA/Wa 301/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-19

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji

I SA/Wa 301/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-11-10

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji

I SAB/Wa 528/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Rozwoju w przedmiocie rozpatrzenia wniosku odszkodowawczego