Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I SA/Wa 2967/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2022-01-25

Sprawa ze skargi J. L. na pismo Ministra Rozwoju i Technologii z [...] września 2021 r. nr [...] w przedmiocie informacji o umorzeniu postępowania

I SA/Wa 3186/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2022-01-25

Sprawa ze skargi M. B. na pismo Ministra Rozwoju i Technologii z [...] października 2021 r. nr [...] w przedmiocie informacji o umorzeniu postępowania

I SA/Wa 411/22 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2022-03-16

Sprawa ze skargi [...] sp. z o.o. na pismo Ministra Rozwoju i Technologii w przedmiocie umorzenia postępowania

I SA/Wa 96/22 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2022-03-24

Sprawa ze skargi S. i S. Fabryki [...] S.A. na pismo Ministra Rozwoju i Technologii z [...] listopada 2021 r. nr [...] w przedmiocie informacji o umorzeniu postępowania

I SA/Wa 456/22 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2022-04-28

Sprawa ze skargi Y. K., na pismo Ministra Rozwoju i Technologii, z [...] listopada 2021 r. nr [...] ([...]), w przedmiocie informacji o umorzeniu postępowania z mocy prawa,