Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I SA/Wa 2206/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-08

Skarga M.M. na decyzję Ministra Zdrowia w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności zarządzenia