Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

I OZ 777/09 - Postanowienie NSA z 2009-08-13

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Gliwicach w przedmiocie przywrócenia prawa własności nieruchomości

II SAB/Gl 1/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-02-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta R. w przedmiocie niezałatwienia sprawy dotyczącej wydania wypisów z ewidencji gruntów

II SAB/Gl 10/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-07-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta B. w przedmiocie niezałatwienie sprawy dotyczącej przywrócenia prawa własności nieruchomości na skutek sprzeciwu skarżącej od postanowienia referendarza sądowego oddalającego wniosek skarżącej o przyznanie prawa pomocy w całości.

I OSK 593/05 - Postanowienie NSA z 2005-08-18

Skarga kasacyjna na decyzję Prezydenta Miasta W. w przedmiocie przejęcia jako opuszczonej nieruchomości rolnej o powierzchni 9,18 ha położonej we wsi M.

II SA/Łd 246/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-03-27

Sprawa ze skargi M.G. na pismo Prezydenta Miasta Ł. w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania wniosku o wznowienie postępowania

II SAB/Gl 19/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-05-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta S. w przedmiocie niewydania decyzji o odszkodowaniu za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SAB/Gl 17/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-06-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta B. w przedmiocie niewydania decyzji uchylającej decyzję w sprawie reformy rolnej

II SAB/Gl 10/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-01-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta B. w przedmiocie niezałatwienia sprawy dotyczącej przywrócenia prawa własności nieruchomości na skutek skargi kasacyjnej wniesionej przez skarżącą od postanowienia WSA w Gliwicach , sygn. akt II SAB/Gl 10/09

II SO/Gl 7/06 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-04-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta S. w przedmiocie wymierzenia grzywny za nie przekazanie sądowi skargi wraz z odpowiedzią na skargę i akt sprawy

II SAB/Gl 10/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-10-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta B. w przedmiocie niezałatwienia sprawy dotyczącej przywrócenia prawa własności nieruchomości
1   Następne >   3