Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

I OW 81/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-28

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. P. o stwierdzenie nieważności decyzji Powiatowej Rady Narodowej w B. w sprawie przejęcia na własność Państwa gruntów M. P., położonych w R.

I OW 151/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-04

Wniosek w przedmiocie: wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku A. P. (poprzednio G.), G. G. i S. G. o stwierdzenie nieważności decyzji Naczelnika Gminy w Gietrzwałdzie , znak: [...] orzekającej, że gospodarstwo rolne, poło...

I OW 95/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-22

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. H. o stwierdzenie nieważności decyzji o przejęciu na własność Państwa gospodarstwa rolnego bez odszkodowania

I OW 108/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-22

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku A. W. o stwierdzenie nieważności decyzji Naczelnika Miasta i Gminy w N. w sprawie przekazania przez M. T. gospodarstwa rolnego o pow. [...] ha położonego we wsi M. na rzecz Skarbu Państwa, w zamian za emeryturę post...

I OW 147/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-04

Wniosek w przedmiocie: wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku w sprawie przejęcia od W. i H. małżonków P. na własność Państwa bez odszkodowania nieru...

I OW 64/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-05

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku A. M. T. dot. stwierdzenia nieważności decyzji byłego Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w S. w przedmiocie przejęcia na rzecz Skarbu Państwa gospodarstwa rolnego E. K. bez odszkodowania, położonego w T. oddalono wniosek SKO w G.

I OW 100/07 - Postanowienie NSA z 2008-02-12

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie dokonania klasyfikacji i szacunku gruntu nadanego J. K. dokumentem nadania ziemi

I OW 14/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-18

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku L. W., H. S., J. W., D. W. i W. K. o stwierdzenie nieważności decyzji Naczelnika Gminy w Z. w przedmiocie odpłatnego nabycia przez tę Spółdzielnię części gospodarstwa rolnego, st...

I OW 39/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-30

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku J. K. o stwierdzenie nieważności ostatecznej decyzji Naczelnika Gminy w P. z dnia [...]. 1

I OW 70/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-03

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku B. P. o stwierdzenie nieważności decyzji dotyczącej przejścia na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości postanowił: wskazać Wojewodę P. jako organ właściwy do rozpoznania wniosku B. P. o stwierdzenie nieważności decyzji dotyczącej przejścia na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości.