Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

I OSK 2593/12 - Postanowienie NSA z 2012-10-26

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Lubuskiego w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia

I OW 97/12 - Postanowienie NSA z 2012-07-18

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku A. K. o stwierdzenie nieważności orzeczenia Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w G. , znak: [...] o przejęciu na własność Państwa nieruchomości położonych w gromadzie S., stanowiących w dacie...

I OSK 2130/12 - Postanowienie NSA z 2012-09-13

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Olsztynie w przedmiocie wszczęcia postępowania w sprawie przejęcia bez odszkodowania nieruchomości rolnej

I OW 143/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-08

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku A. K. o stwierdzenie nieważności orzeczenia Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Gorlicach w sprawie przejęcia na własność Państwa nieruchomości