Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6293 Przejęcie gospodarstw rolnych X

I OZ 7/20 - Postanowienie NSA z 2020-02-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odrzucenia skargi w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr [..] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego

I OSK 1399/18 - Wyrok NSA z 2020-01-16

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

I ONP 1/20 - Postanowienie NSA z 2020-02-20

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OW 34/20 - Postanowienie NSA z 2020-07-16

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wznowienia postępowania zakończonego orzeczeniem o przejęciu na własność Państwa gospodarstwa rolnego

IV SA/Wa 2871/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-12

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie stwierdzenia wydania orzeczenia z naruszeniem prawa

I OSK 1145/19 - Wyrok NSA z 2020-05-07

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

I OSK 144/19 - Wyrok NSA z 2020-04-27

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie zawieszenia postępowania

IV SA/Wa 2375/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-03-11

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju z [...] lipca 2019 r. [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia

I SA/Wa 371/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania decyzji

IV SA/Wa 1606/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego
1   Następne >   +2   +5   9